Kategória: Kategorizácia

Aký je rozdiel medzi FXS a FXO portom

Často dostávam otázky, aký je rozdiel medzi FXO a FXS portami, ktoré sa používajú v súvislosti s analógovými telekomunikačnými zariadeniami ako sú telefóny, faxy alebo VoIP brány. FXS a FXO sú názvy portov ...