Kontakt

Kontaktné informácie

TELEBIT, spol. s r.o, 013 02 Nededza 259, Žilina, Slovakia

marketing@telebit.sk

041 / 5001411

0903 750 825