Kontakt

Kontaktné informácie

TELEBIT, spol. s r.o, 013 04 Dolná Tižina 5, Žilina, Slovakia

telebit@telebit.sk

041 / 5001411

0903 750 825